Polityka prywatności

Polityka prywatności

Szanujemy i przestrzegamy prawa użytkowników do prywatności, w związku z czym poniżej wskazujemy zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze strony: hurtdetal24.com.

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Krzysztof Wiecha Firma Handlowa ESPERO, 32-851 Jadowniki, ul.Staropolska 37, NIP 8691177170, tel. +48 519806882, e-mail: hurtdetal24@gmail.com 

Wykorzystywanie danych

Wszystkie dane osobowe zbierane na stronie internetowej www.hurtdetal24.com są wykorzystywane w niezbędnym zakresie wyłącznie do technicznego administrowania witryną, indywidualnego wsparcia, administracji użytkownika oraz do marketingu i wysyłki zamówionych towarów i newsletterów. Dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres email, a także adres dostawy i numer telefonu, a w przypadku firm także numer NIP – użytkownik podaje dobrowolnie, ale są one niezbędne przede wszystkim do: zawarcia z nim umowy sprzedaży oraz obsługi i realizacji zamówienia (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas trwania zawartej umowy i rozliczeń po jej zakończeniu; wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązkach prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym: wystawienia i przechowywania imiennego dokumentu sprzedaży (faktura, paragon) – przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dokumenty podatkowe, obsługi i realizacji ewentualnych reklamacji – do końca okresu ważności gwarancji czy rękojmi na zakupione u nas produkty; realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj.: – prowadzenia marketingu bezpośredniego – nie dłużej niż przez okres 5 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; – dobór usług dla naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej – cel analityczny; – badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi; – tworzenia statystyk i analiz na nasze potrzeby wewnętrzne – przez okres, przez który Państwa dane przechowujemy na inne cele wskazane w niniejszej polityce prywatności. We wskazanych wyżej celach (oprócz „wykonania umowy” oraz „wykonania obowiązków prawnych”) będziemy dokonywać profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Państwa danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (np. w przypadku profilowania marketingowego będziemy dopasowywać komunikaty reklamowe do Państwa potrzeb i preferencji). W przypadkach, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, treść tej zgody będzie zawierała cel, w jakim będziemy te dane przetwarzać. Może Państwo na przykład wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w celach marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych (m.in. newslettera, informacji o promocjach etc.), o których mowa w ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą, a także na kontakt Usługodawcy za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się do newslettera, lub po prostu skontaktować się z nami, etc.

Komu możemy przekazywać dane?

Możemy przekazać dane użytkowników innym firmom, z którymi współpracujemy, tj.: firmom kurierskim, operatorom płatności, firmom obsługującym nasze magazyny, firmom hostingowym (przechowują dla nas dane na swoich serwerach), dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom nabywającym wierzytelności. Powyższe przetwarzanie może również spowodować, że dane będą przesyłane do odbiorców danych poza Unią Europejską. Przesyłanie danych odbywa się w tym zakresie zgodnie z zasadami tzw. Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov/welcome) lub na podstawie tzw. Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/ międzynarodowy transfer / przelew / index_en.htm).

Prawa użytkownika

Użytkownik, którego dane są przetwarzane ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania swoich danych osobowych w przypadku gdy są one nieprawdziwe, a także do ich uzupełnienia jeśli są niekompletne, całkowitego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach analitycznych i statystycznych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO). Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Analiza ruchu w sieci i pliki cookie, wtyczki społecznościowe 

Zarządzanie plikami cookies 

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Zmiany polityki prywatności

Zmieniamy się na dla Państwa na lepsze, dlatego w przyszłości może się zdarzyć, że znajdziemy jeszcze lepsze sposoby by chronić Państwa dane. Wówczas będziemy zmuszeni do aktualizacji naszej polityki prywatności, o czym oczywiście Państwa poinformujemy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl